شما اینجا هستید:   خانه » آشنایی با مرکز » هياُت مديره

هياُت مديره

عکس نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
فرج اله رشید مردان  مهندس فرج اله رشید مردان رئیس هیأت مدیره 09144511957
آقای مهندس عظیم سرخانیان مهندس عظیم سرخانیان نائب رئیس هیأت مدیره 09143537746
مهندس حسین شیرزاده خزانه دار 09148199506
سلمان عبدی دبیر 09122911304
مهندس احد پور علی عضو اصلی 09143512270
مهندس صمد موذن بازرس 09141505023
     
آقای مهندس سید بهرام حسینی

مهندس سید بهرام حسینی

بازرس 09144551477