شما اینجا هستید:   خانه » آموزش » دوره های برگزار شده

دوره های برگزار شده

  1. دوره آئین نگارش برای کلیه رشته ها
  2. دوره تحدید حدود ثبتی برای رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
  3. تفسیر عکس های هوائی برای رشته های راه ساختمان و امور ثبتی
  4. بازیافت زباله و کمپوست برای رشته حفاظت محیط زیست
  5. دوره تبیین تخلفات کارشناسی برای کلیه رشته ها
  6.  دوره ارزیابی سهام و حسابداری برای رشته حسابداری و حسابرسی
  7. دوره اجرای ثبت در پرونده های بانکی برای رشته امور بانکی
  8. دوره تزئینات داخلی معماری برای رشته راه و ساختمان