شما اینجا هستید:   خانه

اطلاعیه فوری ارسال درخواست ها و مدارک به تهران

به اطلاع آن دسته از کارشناسانی که هرگونه درخواستی اعم از ارتقاء صلاحیت، درج صلاحیت در دفترچه کارشناسی و ... دارند ، می رساند، مدارک و درخواست های خویش را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/06/24 به دفتر مرکزکارشناسان رسمی دادگستری استان اردبیل تحویل نمایند.


۱۳۹۸/۰۶/۲۰، ۱۴:۳۴:۰۳       2614

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter